Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Building Bridges through Food
0:00
-33:47

Building Bridges through Food

Vivian Acquah's Mission of Diversity, Equity and Diversity

Scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst

Introduction

In this episode of the "Cooking Back to Our Roots" podcast, Dr. Marcia Goddard (Neuroscientist/ High-Performance Culture Expert) sat down with Vivian Acquah (Certified DEI Trainer/ Consultant + host of Cooking Back to Our Roots) to discuss a wide range of topics, from cultural identity and diversity, equity and inclusion to the healing power of food. 

Vivian, a DEI consultant, mother, and host of her podcast (see links below), shared her personal journey of self-discovery and how she uses food as a bridge to connect with her Ghanaian roots while living in the Netherlands. Vivian's openness and vulnerability provided valuable insights into the complexities of identity, inclusion, and the transformative nature of food.

Identity and Self-Discovery

Vivian candidly shared her experiences of feeling conflicted between her Dutch and Ghanaian identities. She expressed the challenges of being a dark-skinned woman in the Netherlands and the stereotypes she faces. Her journey of self-discovery, shaped by being neurodiverse and dealing with a temporary disability, resonates with many who have struggled to find their place in the world. Vivian's story is a powerful reminder of the significance of embracing our individuality and having the courage to authentically express ourselves, irrespective of societal norms and expectations. It underscores the essence of staying true to who we are and boldly shining our unique light in the world.

The Healing Power of Food

As Vivian beautifully articulated, food holds a profound significance in her life. She spoke passionately about the connection between food and culture, mainly how her grandmother's teachings about love and connection through food have influenced her.

In a world where we are often disconnected from our roots, Vivian's journey to incorporate traditional Ghanaian dishes into her daily life and her innovative approach to cooking plantains reflect the power of food to nourish the body and the soul. Vivian's approach to baking plantains as an alternative to frying them showcases her culinary creativity and reflects her desire to honor her cultural heritage in a modern context.

Share Cooking Back to Our Roots

Diversity, Equity, and Inclusion

Vivian's commitment to creating an inclusive community and championing diversity, equity, and inclusion shines through in her work as a DEI consultant. Her emphasis on the importance of genuine inclusion and the need to create safe spaces for conversation is timely and relevant. Her dedication to fostering a fertile soil for diversity is an inspiring call to action for listeners to actively engage in conversations about diversity, equity, and inclusion in their own spheres of influence.

Challenges and Triumphs

Vivian's personal struggles, from facing bullying during her pregnancy to breaking free from a challenging work relationship, offer a testament to resilience and the capacity for growth. Her journey from feeling alone and struggling to find her own identity to becoming a confident mother and DEI consultant is a powerful reminder of the transformative potential within each individual. Her courage to leave a job that did not align with her passions and to navigate cultural expectations speaks to the universal desire for authenticity and purpose.

Leave a comment

Concluding Thoughts

The conversation between Vivian Acquah and Dr. Marcia Goddard leaves us with hope, empathy, and gratitude. Vivian's journey, underscored by her love for food and commitment to creating a more inclusive world, is a beacon of inspiration. As we navigate our own paths of self-discovery and seek avenues for healing and connection, Vivian's story reminds us to embrace our roots, cherish our differences, and find strength in the transformative power of food and community.

In conclusion, the episode featuring Vivian Acquah in the "Cooking Back to Our Roots" podcast serves as a compelling narrative of embracing diversity, navigating identity, and finding solace in the healing power of food. Vivian's wisdom and vulnerability offer a profound reminder of the beauty of embracing one's unique journey and fostering genuine inclusion in all aspects of life.

Baking Plantains in the Oven

Bio Dr. Marcia Goddard

Dr. Marcia Goddard is a neuroscientist focused on building bridges between science and business. Her expertise is brain-behavior relationships in high-performance environments. She helps organizations build sustainable high-performance cultures, focusing specifically on mental health & well-being and DEI. Marcia is the Founder of Brain Matters Consulting and Contentment for Business.

Bio Vivian Acquah

Passionate and driven, Vivian Acquah is a Certified Diversity Executive (CDE®) who is making waves in the world of workplace wellness and DEI. With a name that literally translates to "water," Vivian has become an extinguisher of fires related to DEI, helping clients such as Heineken, LinkedIn, Google, Indeed, Deloitte, Tibco, Cargill, Swift, Acrolinx, KLM, and Zalando.

Podcast

Introductie

In deze aflevering van de podcast "Cooking Back to Our Roots" sprak Dr. Marcia Goddard (Neuroscientist/ High-Performance Culture Expert) met Vivian Acquah (Gecertificeerd DEI Trainer/ Consultant + host van Cooking Back to Our Roots) over een breed scala aan onderwerpen, van culturele identiteit en diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie tot de kracht van voeding.

Vivian, een DEI-consultant, moeder en presentatrice van haar podcast (zie links hieronder), deelde haar persoonlijke reis van zelfontdekking en hoe ze eten gebruikt als brug om in contact te komen met haar Ghanese wortels terwijl ze in Nederland woont. Vivian's openheid en kwetsbaarheid gaven waardevolle inzichten in de complexiteit van identiteit, inclusie en de transformatieve rol van eten.

Identiteit en zelfontdekking

Vivian deelde openhartig haar ervaringen met het gevoel van verdeeldheid tussen haar Nederlandse en Ghanese identiteit. Ze vertelde over de uitdagingen van een vrouw met een donkere huidskleur in Nederland en de stereotypen waar ze mee te maken heeft. Haar reis van zelfontdekking, gevormd door haar neurodiversiteit en het omgaan met een tijdelijke handicap, resoneert met velen die worstelen om hun plaats in de wereld te vinden. Vivian's verhaal is een krachtige herinnering aan het belang van het omarmen van onze individualiteit en de moed hebben om onszelf authentiek te uiten, ongeacht maatschappelijke normen en verwachtingen. Het onderstreept de essentie van trouw blijven aan wie we zijn en moedig ons unieke licht laten schijnen in de wereld.

De helende kracht van voeding

Zoals Vivian prachtig verwoordde, heeft voeding een diepe betekenis in haar leven. Ze sprak gepassioneerd over het verband tussen eten en cultuur, vooral hoe de lessen van haar grootmoeder over liefde en verbinding via eten haar hebben beïnvloed.

In een wereld waar we vaak niet verbonden zijn met onze wortels, weerspiegelt Vivian's reis om traditionele Ghanese gerechten in haar leven op te nemen en haar innovatieve benadering van het koken van bakbananen de kracht van voeding om het lichaam en de ziel te voeden. Vivian's benadering van het bakken van bakbananen als alternatief voor het frituren laat haar culinaire creativiteit zien en weerspiegelt haar verlangen om haar culturele erfgoed in een moderne context te eren.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Vivian's toewijding aan het creëren van een inclusieve community en het verdedigen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie komt naar voren in haar werk als DEI consultant. Haar nadruk op het belang van echte inclusie en de noodzaak om veilige ruimtes te creëren voor gesprekken is actueel en relevant. Haar toewijding aan het stimuleren van een vruchtbare bodem voor diversiteit is een inspirerende oproep voor luisteraars om actief deel te nemen aan gesprekken over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in hun eigen invloedssfeer.

Share Cooking Back to Our Roots

Uitdagingen en successen

Vivian's persoonlijke worstelingen, van pesterijen tijdens haar zwangerschap tot het loskomen van een uitdagende werkrelatie, getuigen van veerkracht en het vermogen om te groeien. Haar reis van eenzaam voelen en worstelen om haar eigen identiteit te vinden naar een zelfverzekerde moeder en DEI consultant is een krachtige herinnering aan het transformerende potentieel in elk individu. Haar moed om een baan op te zeggen die niet in lijn lag met haar passies en om te navigeren door culturele verwachtingen spreekt tot het universele verlangen naar authenticiteit en doelgerichtheid.

Leave a comment

Conclusie

Het gesprek tussen Vivian Acquah en Dr. Marcia Goddard laat ons achter met hoop, empathie en dankbaarheid. Vivian's reis, onderstreept door haar liefde voor eten en toewijding aan het creëren van een meer inclusieve wereld, is een baken van inspiratie. Terwijl we ons eigen pad van zelfontdekking bewandelen en wegen zoeken voor genezing en verbinding, herinnert Vivian's verhaal ons eraan om onze wortels te omarmen, onze verschillen te koesteren en kracht te vinden in de transformerende kracht van voedsel en gemeenschap.

Concluderend kan gezegd worden dat de aflevering met Vivian Acquah in de podcast "Cooking Back to Our Roots" dient als een indrukwekkend verhaal over het omarmen van diversiteit, het navigeren door identiteit en het vinden van troost in de genezende kracht van eten. Vivian's wijsheid en kwetsbaarheid zijn een diepgaande herinnering aan de schoonheid van het omarmen van iemands unieke reis en het koesteren van oprechte inclusie in alle aspecten van het leven.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.