Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Van Wegwerpcamera tot Professional
0:00
-55:00

Van Wegwerpcamera tot Professional

Odessa Schraa’s inspirerende verhaal

For the English summary, scroll downwards

In een deze aflevering van de Cooking Back to Our Roots podcast, hoor je een inspirerend en openhartig gesprek tussen gast Odessa Schraa (multipreneur/ fotograaf) en host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant).

Het gesprek ging over Odessa's veelzijdige ervaringen, waaronder haar uitdagingen met dyslexie, haar professionele reis als multimedia creator, en haar inzichten in culturele diversiteit en veerkracht.

Deze blog zal de belangrijkste thema's uit dit gesprek belichten en dieper ingaan op de veerkracht van Odessa Schraa en de lessen die we kunnen leren van haar inspirerende verhaal.

De Uitdagingen van Het Niet Passen Binnen Standaard

Verwachtingen Odessa en Vivian deelden openhartige ervaringen over de uitdagingen die ze hebben ervaren met het schoolsysteem en de maatschappelijke normen vanwege hun neurodiversiteit. Odessa sprak over haar eigen ervaringen naar alternatieve leer- en communicatiemethoden. Dit benadrukt het belang van het erkennen van de diversiteit in leren en communiceren, en het bieden van ruimte en begeleiding voor mensen die niet binnen het standaardsysteem passen. Odessa's openheid over haar eigen uitdagingen is een inspirerend voorbeeld voor anderen die zich in soortgelijke situaties bevinden.

Het Belang van Steun en Een Positieve Omgeving

Odessa benadrukte de invloed van haar moeder in haar leven, en hoe ze altijd gestimuleerd werd om in haar eigen potentieel te geloven. Ondanks een moeilijke omgeving en beperkte financiële middelen kon Odessa rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar moeder. Haar moeders rol in haar leven, als een ondersteunende en aanmoedigende kracht, illustreert het belang van een positieve omgeving bij het overwinnen van uitdagingen en het bereiken van succes.

Het Belang van Culturele Diversiteit

Odessa benadrukte het belang van haar diverse achtergrond, waarbij ze zowel Noord-Afrikaanse als Curaçaose afkomst heeft. Ze deelde hoe mensen vaak haar diverse achtergrond als raar ervaren, terwijl het voor haar één geheel is. Dit benadrukt het belang van het omarmen van culturele diversiteit en het openstaan voor de ervaringen en perspectieven van anderen.

Het Creëren van De Juiste Werkomgeving

Een ander belangrijk thema dat in het gesprek aan bod kwam, was het vinden van de juiste werkomgeving die ruimte biedt voor alle aspecten van jezelf. Odessa sprak over het belang van zelfstandig ondernemerschap en hoe ze zekerheid vindt in het hebben van verschillende opdrachtgevers als zelfstandige. Dit nodigt uit tot het creëren van een werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun diversiteit kunnen omarmen.

Het Doorbreken van Generatiepatronen

Odessa deelde ook inzichten over het doorbreken van generatiepatronen en het belang van luisteren naar de behoeften van kinderen in opvoeding. Ze waardeert de excuses die haar moeder maakt voor situaties uit het verleden en benadrukt het belang van het bieden van ruimte voor conversaties en het versterken van de relatie tussen ouder en kind.

Share Cooking Back to Our Roots

Conclusie

Het hartverwarmende gesprek tussen Odessa Schraa en host Vivian Acquah in de Cooking Back to Our Roots podcast staat symbool voor veerkracht, diversiteit en het vinden van je eigen pad. Odessa's verhaal benadrukt het belang van het doorbreken van verwachtingen en het omarmen van diversiteit, steun en een positieve omgeving. Haar reis, vanuit moeilijke omstandigheden naar het vinden van succes, inspireert anderen om hun eigen obstakels te overwinnen en hun dromen na te jagen.

Dit gesprek dient als een mooie herinnering van de veerkracht die in ieder van ons schuilt, en de waarde van het delen van onze persoonlijke verhalen en ervaringen.

Dit is slechts een samenvatting van een boeiende conversatie. Je kunt de volledige aflevering beluisteren om nog meer diepgang en inspiratie op te doen uit Odessa Schraa's persoonlijke verhaal.

Leave a comment

Bio Odessa Schraa

Odessa Schraa is een getalenteerde content marketeer en fotograaf die jouw unieke momenten weet vast te leggen. Met haar scherpe pen en oog voor detail creëert ze content die perfect aansluit bij jouw doelen. Of het nu gaat om SEO geoptimaliseerde teksten, boeiende blogs, pakkende ad copy of campagnefoto's, Odessa weet hoe ze jouw boodschap moet overbrengen. Haar organisatorische, strategische en creatieve vaardigheden komen ook van pas bij het coördineren van projecten en het managen van communities. Odessa heeft voor de aflevering Cooking Back to Our Roots Ghana en Suriname de mooie momenten op de foto’s vastgelegd.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Karni Stoba

Johnny Cakes

Sopi di Galiña

English

In this episode of the Cooking Back to Our Roots podcast, hear an inspiring and heartfelt conversation between guest Odessa Schraa (multipreneur/ photographer) and host Vivian Acquah (Certified DEI trainer/ consultant).

The conversation covered Odessa's multifaceted experiences, including her challenges with dyslexia, her professional journey as a multimedia creator, and her insights into cultural diversity and resilience.

This blog will highlight key themes from this conversation and delve deeper into Odessa Schraa's resilience and the lessons we can learn from her inspiring story.

The Challenges of Neurodiversity and Not Fitting Within Standard

Expectations Odessa and Vivian shared candid experiences about the challenges they have experienced with the school system and societal norms because of their neurodiversity. Odessa spoke about her own experiences with dyslexia and the search for alternative methods of learning and communication. This highlights the importance of recognizing diversity in learning and communication and providing space and guidance for those who do not fit within the standard system. Odessa's openness about her own challenges is an inspiring example for others in similar situations.

The Importance of Support and a Positive Environment

Odessa highlighted how her mother's influence on her life always encouraged her to believe in her own potential. Despite a difficult environment and limited financial resources, Odessa could count on her mother's unconditional support. Her mother's role in her life, as a supportive and encouraging force, illustrates the importance of a positive environment in overcoming challenges and achieving success.

The Importance of Cultural Diversity

Odessa emphasized the importance of her diverse background, having both North African and Curaçao ancestry. She shared how people often perceive her diverse background as odd, while to her, it is one. This highlights the importance of embracing cultural diversity and being open to the experiences and perspectives of others.

Share Cooking Back to Our Roots

Creating The Right Work Environment

Another important theme that came up in the conversation was finding the right work environment that allows space for all aspects of yourself. Odessa talked about the importance of self-employment and how she finds security in having several clients as a self-employed person. This invites the creation of a work environment where people can be themselves and embrace their diversity.

Breaking Generational Patterns

Odessa also shared insights on breaking generational patterns and the importance of listening to children's needs in parenting. She appreciated her mother's apologies for past situations and stressed the importance of providing space for conversation and strengthening the relationship between parent and child.

Leave a comment

Conclusion

The heartwarming conversation between Odessa Schraa and host Vivian Acquah in the Cooking Back to Our Roots podcast symbolizes resilience, diversity, and finding your own path. Odessa's story highlights the importance of breaking through expectations and embracing diversity, support, and a positive environment. Her journey, from difficult circumstances to finding success, inspires others to overcome their own obstacles and pursue their dreams.

This talk serves as a beautiful reminder of the resilience that lies within each of us, and the value of sharing our personal stories and experiences.

This is just a summary of an engaging conversation. You can listen to the full episode to gain even more depth and inspiration from Odessa Schraa's personal story.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.